تصمیم نداشتم در این مورد بنویسم اما دلم برای نوشتن تنگ شده بود.هر چند خیلی از حرفها رو نمیشه عمومی زد
امشب ,شب تولدمه.نمیدونم بگم خوشحالم یا نه.حس خاصیه.مطمئنا همه شما درکش کردید,پس چه نیازی به گفتن منه؟والا
دارم سال به سال بزرگتر مشم در حالی که دلم میخواد هنوز بچگی کنم.
پارسا جان,هر موقع به این سن و سال رسیدی حال من رو درک میکنی.پس خیلی سخت نگیر.به وقتش متوجه میشی