25  سال قبل در چنین روزی بود که پرکشیدی.بیست و پنجمین سالگرد بهشتی شدنت مبارک.
امسال 18 اسفند برایم لطفی دیگر دارد.اگر خدا بخواهد احتمالا اروند کنار باشم ,در چند قدمی محل پروازت
تمام عکس های کودکی ام نشانی از تو دارد.بعد از رفتنت آلبوم هایمان در حسرت عکس جدید بود.
حالا دیگر برای خودت بابابزرگ شده ای ,اما دخترت چند سالی هست که 21 سالگی را پشت سر گذاشته.
هر از گاهی اگر خواستی نگاهی به گنه کاران بیندازی,در ابتدای لیست مرا هم ببین.
حرف زیاد دارم اما اینجا جایش نیست.خصوصی عرض میکنم خدمتت.
مخلصیم و ارادتمند دایی جون