پارسا جونم!سلام
مامان فدات بشه.الهی قربونت برم.
یادت باشه هر وقت بابا شدی و بچه ات خواست شبها خیلی زود بخوابه مثلا ساعت 7 عصر
اصلا به این فکر نکن که بنده خدا بچه ام شام نخورده و گناه داره و اینا...
چون ممکنه به جای ساعت 7 ,ساعت 12 شب با کلی  خواهش و تمنای مادر و پدرش بگیره بخوابه .تازه اون هم با کلی منت که رو سرت میذاره
عزیز دل مادر!خیلی به این فکر نکن که ممکنه این بلا رو کی سر مادرت آورده باشه که حالا داره بهت یادآوری میکنه حواست باشه یه وقت گول بچه ات رو نخوری.
قربون پسر گلم برم.