مامان پارسا: پارسا جونم میدونی چند روز دیگه روز مادره؟
پارسا: بله!
مامان پارسا: آفرین.میدونی که این روز, روز تولد حضرت فاطمه (س) مادر امام حسین هست؟ روز مادر هم همین روزه.حالا بگو ببینم میخوای به مامانت چی هدیه بدی؟
پارسا: روز مادر سه روز دیگست.الان نیست!
مامان پارسا: خب سه روز دیگه که شد میخوای چه هدیه ای به مامانت بدی؟
پارسا: مامانی!روز مادر سه روز دیگه نیست.پنج روز دیگست!!
مامان پارسا: پسر گلم!خب 5 روز دیگه که شد چه هدیه ای میخوای به مامانت بدی؟
پارسا: هنوز از 5 روز هم بیشتر مونده تا روز مادر!!!!
مامان پارسا: پارسا جونم! حالا هر وقت که روز مادر شد چه هدیه ای میخوای به مامانت بدی؟
پارسا: مامان جوووووووووون! به نظرت برای روز مادر عروسک لاک پشت های نینجا بهت هدیه بدم خوبه؟فکر خوبیه.مگه نه؟!!!!!!!!!!
مامان پارسا: ای ناقلا!
یعنی با ایده پارسا کلا دهان مامان پارسا برای گفتن هر حرفی بسته شد.

پسر گلم چه هدیه بدی و چه هدیه ندی,مامان همیشه دوستت داره.مهترین هدیه برای مامانت سلامتی و موفقیت شماست.همیشه موفق و سلامت باشی عزیز دلم