پارسای عزیزم سلام!
خوبی گلم؟
وقت زیادی ندارم فعلا. مشغول بستن ساک هستم برای سفرمون. تو هم سر از پا نمیشناسی. از ذوق کلی امروز کمکم کردی. با هم ماشین رو شستیم. خونه رو تمیز کردیم. کلی با هم بازی کردیم. کمک کردی اتاقت رو ردیف کردیم.
فقط خواهشا حواست باشه اینبار که فوتبال دستی رو آوردی تو سالن و بازی کردی، حتما حتما بعدش ببری بذاری تو اتاقت. شاید مامانت حواسش نباشه و پاش بخوره به اون و بعدش تو کلی ناراحت بشی.
الان هم با پای داغون دارم وسایل رو جمع میکنم. خیلی درد میکنه! خیلی! 
 
چند وقتی نیستم.در این روزهای پر برکت پارسا و خانواده اش رو هم دعا کنید.