هر وقت سریال ساختمان پزشکان پخش میشه ناخودآگاه یاد طویله می افتم.
 منزل دکتر افشار این سریال فرقی با طویله نداره. لابد فرقی نداره که هر کسی  مثل گاو سرش رو میندازه پایین و بدون اجازه وارد خونش میشه.