دوباره هفته دفاع مقدس و صحبت 24 ساعته در طول این هفته از 8 سال جنگ تحمیلی!
انشالله با تلاش شبانه روزی و طاقت فرسای رسانه ملی در نمایش آثار سینمایی با کیفیت و بی کیفیت و با مفهوم و بی مفهوم  از جنگ 8 ساله در طول هفته ی دفاع مقدس، همه با مفاهیم و ارزشهای آن دوران آشنا شده باشیم
آمین