شونصد تا مدیر بانکی و غیربانکی برکنار بشه یا استعفا بده مهم نیست.
مهم اینه که با متخلفان چه برخوردی خواهد شد تا درس عبرتی باشد برای سایرین و کمی هم بازگرداندن اعتماد مردم.

عالیجنابان قوه مجریه و قوه قضاییه شما را به خدا قسم لطفا لطفا لطفا با مردم صادق باشید. میشود این پرونده اختلاس را هم مثل پرونده قاتل سعادت آباد و روح الله داداشی و پل مدیریت خارج از نوبت رسیدگی کنید؟ 
در این مورد احساسات مردم بیش از آنچه که فکرش را بکنید جریحه دار شده است.

حالا از مردم عذرخواهی هم نکردید مهم نیست. ما عادت کرده ایم.

راستی دقت کردید که حس مردم دوستی بعضی نمایندگان هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم بیشتر اوج میگیره؟
همچین دلی برای مردم می سوزانند که دلمان کباب می شود!