17:30 شروع کلاس 
17:10 همچنان مشغول بازی
17:15 تذکر مادر خانم برای حاضر شدن و رفتن به کلاس
17:20 تشریف میبرند وضو میگیرند برای ادای فریضه واجب نماز 
17:25 تذکر مادرخانم برای تمام کردن نماز و آماده شدن برای رفتن به کلاس
17:27 خطاب به مادر خانم:" شما دلت میخواد من تند تند نمازم رو بخونم و زود تمومش کنم؟ خدا نمیگه چرا اینجوری نماز میخونی؟ اینقدر میگی عجله کن که نمازم رو کامل نخوندم."
17:30 عذرخواهی مادر خانم از گل پسر بابت تذکر خدا نپسندانه و منت کشی جهت رفتن به کلاس
 
قابل ذکر است که مادر خانم برای گل پسر از نماز اول وقت سخن ها گفته اند
این نماز خواندن هم مثل خوردن مجدد شام 5 دقیقه قبل از ساعت خواب هست که بعد به مادر خانم تذکر دهند"مگه شما نگفته بودی آدم بلافاصله بعد از غذا نباید بخوابه ؟"