25 مهر ،تولد شش سالگی پارسا بهانه ای شد تا به آرشیو عکس های پارسا سری بزنم.نمیدونم چرا چند وقتی بود که سراغشون نرفته بودم.نمیتونم وصف کنم احساسم رو وقتی نشسته بودم و یکی یکی عکس ها رو با لذت وصف ناشدنی نگاه میکردم.
تولد شش سالگی گل پسرم به درخواست خودش بین دوستانش در مهد برگزار میشه.

لینک چند تایی عکس از شش سال پیش تا حالا میذارم ،اگر خواستید نگاهی بیندازید.