به قول معروف هزار بار بین جمع دوستان و خانواده گفتم که خدااااااااااا نیاره روزی رو که خدای ناکرده، زبونم لال، روم به دیفال، مرد خونه بیمار بشه حتی در حد یک سرماخوردگی و گلودرد :))
واکنش و عکس العمل آقایون رو خانمهایی که خدای ناکرده همسر یا پدرشون بیمار شده بهتر میدانند
 هیچ وقت نمیتونم درک کنم آستانه تحمل درد آقایون رو 
واقعا اوضاعی داشتیم اگر بخش ناچیزی از دردها و بیماری هایی که خانمها در طول زندگی متحمل میشوند را آقایون محترم حتی برای یک روز تجربه میکردند 
 
لطفا این نوشته به کسی برنخورد. اگر هم برخورد دیگه کاریش نمیشه کرد.

پی نوشت:
 همسر عزیزتر از جان که خودت میدونی چقدر برام ارزش داری، هزار بار اینها رو گفته بودم و شما هم شنیده بودی، برای هزار و یکمین بار گفتم تو وبلاگ هم بگم.   خودت هم میدونی که مخلصیم و ارادتمند و دوستدار همیشگی شما