این مجلس نشینانی که دوره ی قبلی ریاست جمهوری به زمین و زمون گیر می دادند و وزرا رو تهدید به استیضاح می کردند, الان دقیقا کجای مجلس نشستند؟؟؟؟؟!!!!!
مردک وزیر خارجه تو روز روشن دروغ بسته به صحبت های حضرت آقا!  
چرا رگ غیرت این حضرات ورم نمیکنه؟
این مجلس نشینانی که سر قضیه مرتضوی وزیر استیضاح کردند, چرا صداشون در نمیاد تو انتصابات وزارت خونه ها؟؟!!!