8 آبان سالروز شهادت بزرگمرد مکتب خمینی کبیر حسین فهمیده گرامی باد.
دشمنان بدانند اینجا سرزمین نوجوان 13-14 ساله ایست که نارنجک به کمر بست.پس هشدار میدهیم ما  نسل فهمیده هستیم.بترسید از روزی که نارنجک به کمر ببندیم.بترسید از روزی که مولا و سرورمان امام سید علی خامنه ای  حکم جهاد صادر کند.امروز در این سرزمین هزاران هزاران هزارن حسین فهمیده هست که به اذن مولایشان هست و نیست دشمنان را نابود میکنند.

دشمن در چه فکریه   ایران پر از بسیجیه