یا رب

یا محمود به حق محمد(ص)

یا عالی به حق علی(ع)

یا فاتح به حق فاطمه(س)

یا محسن به حق حسن(ع)

یا قدیم الحسان به حق حسین(ع)

                                           اللهم عجل لولیک الفرج

نسیم دستش را بر رویم کشید, کمی سردم شد و با لرزش خاصی چشمانم را باز کردم. گفت "سلام "

و جوابش دادم "سلام، دیر شده؟"

گفت "هنوز نه, ولی بجنب که زوال سحر نزدیک است"

گردنی راست کردم و پری گشودم و صدایی صاف کردم و آوازم شد یا رب یا رب ...

ناگاه خورشید تابشی زد و گفت :عاشق نوایت هستم "یا کریم"

شکر نعمتی است بس ذی قیمت که شایسته دانسته مرا بدان خالق با عظمت.

خندید و پرتوافشانی کرد.

خندیدم و پرواز کردم تا اوج, تا آسمان.

تا ببینم، بشنوم، هر آنچه که بر این پهنه گیتی می گذرد ,که سهم من شده پرواز بر فراز آسمان مردمانی شیعه لقب گرفته, تا فردا روزی در مسند قضاوت, حکم شهادت را نیک به جای آورم.

صبح دیگری است و شروع کار جدید

پس یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی


داستان از اینجا شروع می شود که یاکریم هر روز صبح که پرواز می کند شاهد و ناظر بنده هاست و...
متن ها توسط بزرگواری با نام مستعار "یا کریم" نوشته خواهد شد.از اینکه با مشغله های  فراوان قبول زحمت کردند سپاسگزارم