صرفا جهت به روز شدن وبلاگ و رهانیدن ملتی از نگرانی!
هستم و زیر سایه لطف خدا نفس میکشم. به روز نشدن اینجا را هم می توانید بگذارید به حساب تنبلی و نبودن سوژه. ولی از خودم که بپرسید میگویم انگیزه! 
اگر بخواهم طبق روال چند ماه اخیر ادامه بدهم که خودم راضی نیستم.
اینجا قرار بود مثل دفترچه یاداداشت باشه برای پسرم .فردانوشت چند وقتی هست اونجور که دوستش داشتم نیست. 
دوست دارم از خیلی مسائل بنویسم ولی نمیشه.دلایلش رو هم نمیگم. :دی
از میلیونها خواننده ی وبلاگم که کلیک رنجه میکنند و تشریف می آورند ولی دست خالی برمیگردند عذرخواهی میکنم.
خودم حس خوبی ندارم وقتی گذرم به وبلاگی میافته که خیلی وقته به روز نشده. میتونم حال دوستانم وقتی به فردانوشت سر میزنند را درک کنم.
اینجا به روز می شود ولی هر چند وقت یکبار الله اعلم!